• BIST 100
  1.466,42
  % 0,76
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  610670,437
  % -0,77
 • ETHEREUM/TL
  39698
  % -0,82
 • RIPPLE/TL
  10.62
  % -1,27
 • TETHER/TL
  9.66
  % 3,67
 • LITECOIN/TL
  1912.23
  % -2,14

Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Kimler Basit Usul Olamaz?

Devlet tarafından iş yeri sahiplerinin kira ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla basit usulde vergi yardımı sağlanır.

Basit Usulde Vergi Nedir?

Belirli bir hesap devrinde, mal alım satımları arasındaki tutar arasındaki müspet fark için uygulamaya koyan vergi sistemidir.

Yalnızca kazanç vergilendirmesi yapılırken gerçek usulde tabi olan vergiler ise gelir vergisi, katma değer vergisi ve stopaj vergisidir.

Kimler basit usul olamaz?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre;

 • Kolektif Şirket Ortakları
 • Komandit Şirket Komandite Ortakları
 • İkrazat (Ödünç para verme) işiyle uğraşanlar
 • Sarraflar
 • Kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar

basit usulden yararlanamayacaklar statüsündedir.

Basit Usul Mükellef Fatura Keser Mi?

 • Gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, belirli şartları sağlayanlar basit usule geçebilmektedir.
 • Basit usule tabi mükellef bu fatura nedeniyle vergi dairesine KDV ödemeyecek, faturadaki tutarın tamamını hasılat olarak hesaplarına alacaklardır.


Basit Usul Kazan İndirimi 2021 Ne Kadar?

Basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 14.000 TL’dir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

24.000 TL’ye kadar  % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası % 20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası% 27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası% 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası% 40

(4) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.500.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Basit Usulde Vergilendirme ile İlgili Hususlar

Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler

MADDE 4 – (1) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2020 yılı için 27/12/2019 tarihli ve 30991 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

(2) Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2021 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2020 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir:

Emtianın CinsiBüyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan YerlerdeBüyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde 
 
Yıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü(TL)Yıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL) 
 
Değerli Kağıt250.000280.000310.000360.000 
Şeker –Çay190.000250.000240.000300.000 
Milli Piy. Bil., Hemen Kazan, Süper Toto vb.190.000250.000240.000300.000 
İçki (Bira ve Şarap Hariç) -İspirto– Sigara–Tütün190.000250.000240.000300.000 
Akaryakıt ( LPG hariç )280.000300.000360.000420.000 

(3) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

MADDE 5 – (1) Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2021 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Basit usul kazanç indirimi 2020 ne kadar?
PDFBasit usul vergi ne kadar ödenir 2019?