• BIST 100
  1.509,20
  % 1,09
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  597160,495
  % -1,69
 • ETHEREUM/TL
  40338
  % -0,41
 • RIPPLE/TL
  10.63
  % 0,86
 • TETHER/TL
  9.58
  % -0,63
 • LITECOIN/TL
  1851.54
  % -1,37

Ekonomi ve Finans Ne iş Yapar?

Ekonomi ve Finans Ne iş Yapar?

Günlük yaşamda iki farklı kavram olarak kullanılsa da ekonomi ve finans birbirlerine bağlı, birbirlerinden yakinen etkilenen kavramlardır. Finansal anlamda yaşanılan bir problem söz konusu olduğunda çözüm yolları ekonomik alt yapılıdır. Şimdi bu iki kavramı ayrı ayrı inceleyelim.

Ekonomi Kavramının Alt Yapısında Neler Vardır?

Ekonomi kelime anlamı olarak üretimi, ticareti, dağıtım ve tüketimi, dış alım ve satım kavramlarını içerisine alan geniş bir yelpazeye sahiptir. Amerikalı Samuelson ekonomiyi ‘Paranın kullanımı ile veya para kullanımı olmaksızın kişiler arası bir değişime fırsat veren faaliyetlerdir.’ şeklinde açıklar. Bir bölgedeki ekonomik sistem incelenecek olsa,

 • Bölgedeki iş gücü tipinin,
 • Sermayenin,
 • Doğal kaynakların,
 • Üretimin,
 • Dış ticaretin,
 • Dağıtımın bu bölgenin ekonomisinin temel dayanakları olduğu görülür.

Tarih boyunca yaşanılan gelişmeler ekonominin üzerinde son derece etkilidir. İnsanlığın başında avcılık ve toplayıcılıkla başlayan ekonomist düzen zamanla takas sistemine, para olgusunun bulunmasıyla karşılıklı ticarete evirilmiştir. Yakın tarihte ise birçok yeni para kazanma yolları ekonomi kavramının içerisine yerleşmiştir. Buradan şu bilgiye ulaşılabilmektedir; ekonomi insan ihtiyacını karşılamak üzere belirlenen her türlü faaliyettir. Ekonomi 2 ayrı başlık altında incelenir,

 1. Normatif Ekonomi olarak bilinen bu ekonomi türü toplumdaki değer yargılarına göre şekillenir.
 2. Pozitif ekonomi ise toplumsa değer yargılarından bağımsız bir şekilde mevcut duruma odaklanır.

Finans Kavramı Ne demektir?

14
ekonomi ve finans ne iş yapar? 2

Ekonomi ile yakından ilişkili olan finans kavramı kişilerin veya bir sistemin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun şartlar altında etkin bir şekilde kullanılması, yönetilmesi ve çoğalması olarak tanımlanabilmektedir. Biraz daha toparlanacak olursa maddi gelir elde etmeyi hedefleyen kişi ve kurumların yaptıkları yatırımların zaman içerisinde değerlenmesi denilebilir. Kavram olarak bir tek ekonomi ile değil işletme kavramıyla da ilişkilidir. Kurum ve şirketlerin ticaret faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek için kaynak sağlama ve fon oluşturma işlemlerine ise finansman denilmektedir.

Bankacılık, kredi, borç, sermaye piyasaları, yatırımlar kavramlarını içerisine alan finans kavramı temelde üç tür olarak kabul edilir. Üçe ayrılan finans kavramının detaylarına bakılacak olursa,

 1. Bireylere özel olan kişisel finans, bireylerin kendileri tarafından yönetilir. Bu tip finans kişinin tasarruf etmesini ve kişisel olarak belirlediği yatırımlarla ilgili hedeflerini ilgilendirir.
 2. Bir kurum veya şirketin giderlerini finanse etmek amacıyla kurumsal finans kavramı kullanılır. Kurumsal finans kurum ve şirketlerin sermaye alt yapısını düzenlemek için oluşturulur. Kurum ve şirketlerde risk ve oluşan fırsatlar arasında denge kurarak şirketin değerini artırmayı hedefler.
 3. Devletin resmi kurum ve kuruluşlarının fon yönetimi ise kamu finansı adı altında gerçekleştirilir. Kamu finansı,
 4. Kaynak dağılım düzeni,
 5. Gelir dağılım düzeni,
 6. Ekonomi sisteminin istikrarı gibi faktörleri göz önünde bulundurur. Kamu kurumlarının fonları genellikle vatandaşlardan alınan vergiler, bankalardan ve sigorta şirketlerinden temin edilen maddi kaynaklardan oluşur.