• BIST 100
  1.509,20
  % 1,09
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  598633,181
  % -1,12
 • ETHEREUM/TL
  40390
  % 0,29
 • RIPPLE/TL
  10.66
  % 1,59
 • TETHER/TL
  9.58
  % -0,46
 • LITECOIN/TL
  1850
  % -1,36

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonominin daha önceki dönemlere oranla üretim kapasitesi ve verimliliğin artmasına ekonomik büyüme denilmektedir. Bu sayede şirketler daha fazla mal ve hizmet üretirler. Ekonomide dönüşüm eğrisinin sağa doğru kayması demek, ekonominin geometrik olarak büyüyor olması demektir.

Eşit aralıklarla da olabilen bu kayma, sermaye ve emek faktörlerine dayanır. Bu iki emek faktörü de eşit aralıklarla da olabilir. Aynı zamanda üretim faktörlerinden birinde yer alan artış şeklinde de kendini gösterebilir.  Kayma sebepleri teknolojik sebepler olabileceği gibi faktör arzındaki artış da olabilir.

GSYH tahminleri ekonomik büyümeyi ölçmek için kullanılır. Bu sayede üretilen mal ve hizmetlerin toplu piyasa değerindeki artışı gözle görülür. Büyüyen bir ekonomi daha verimli mal üretir ve daha çok hizmet sağlar.

18
ekonomik büyüme nedir? 3

Ekonomik Büyümeyi Sağlayan Faktörler

Bazı önemli faktörler ekonomik büyümeyi etkiler. Bu faktörler:

 • Emek faktörünün yani fiziki iş gücünün arttırılması ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin başında gelir. Çalışma saatlerinin arttırılmasıyla ürün artışı ve büyüme meydana gelir. İş gücünün artasında ise nüfus artışı ön plandadır.
 • Sermaye birikiminin artırılması yani üretimde kullanılan araç ve gereçlerin çoğaltılması da ekonomik büyümeyi etkiler. Üretimi arttırmak için kısa dönemde kapasite artışı sağlayacak şekilde yatırımlar yapılır. Üretken yatırımlar adı verilen bu yatırım üretimde sermaye stoklarını arttırmak amaçlı yapılır. Bunun sonucunda ise ekonomik büyüme gerçekleşir.
 • Doğal kaynak kullanımının artmasıyla ( yani yeraltı ve yer üstü zenginlikleri ) iktisadi olarak büyüme gerçekleşir.
 • Ekonomik büyümeyi belirleyen bir diğer konu ise teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişmeler ile kaynak kıtlığı sorunu aşılmaktadır. Aynı zamanda yeni üretim yöntemleri belirlenmesiyle hem çok ucuz hem de çok kaliteli malların üretimi gerçekleşir.
19
ekonomik büyüme nedir? 4

Kontrolsüz Büyüme Nedir?

Eğer bir şirketin büyüme hızı kontrolsüz bir şekilde artıyorsa şirket finansal krize girebilmektedir. Büyüme gerçekleşirken şirketin nerede durması gerektiğini bilmesi gerekir. İşletmenin kurumsal yapıya ulaşamaması sonucu işletmenin fiziki yapısında kontrolsüz büyüme oluşur.

Bir şirketin kontrolsüz büyümesi sonucunda kurumsallaşması pekte mümkün olmaz. Yani işletme yarara değil zarara uğrar. Kurumsallaşmak isteyen işletmeler, kesinlikle kontrollü olarak büyümeleri gerekir. Bunların aksi durumlarında kontrolsüz büyüme olur ve bu da şirketler için bir hayli olumsuz sonuçlar doğurur.